Svar gällande uppkommen situation med Compress 4000 EW

Vad har hänt?


Kontakterna på de interna kablarna till den i underkant inbyggda el-patronen kan skadas om vatten samlats på golvet direkt under värmepumpen. Vid uppkommen situation kan elektrisk ström föras vidare från den skadade kontakten till en eventuell vattensamling vilket gör att vattensamlingen står under elektrisk spänning.

Viktig notering:
För din egen säkerhet, stäng av huvudströmbrytaren till värmepumpen vid eventuella underhåll eller nödvändig borttagning av vatten under eller i närheten av värmepumpen!Du kan låta värmepumpen gå som vanligt.


Ja, om kontakterna är skadade finns en risk att elektrisk ström förs vidare från den skadade kontakten till en eventuellvattensamling, vilket gör att vattensamlingen står under elektrisk spänning.

Viktig notering:
För din egen säkerhet, stäng av huvudströmbrytaren till värmepumpen vid eventuella underhåll eller nödvändig borttagning av vatten under eller i närheten av värmepumpen!

Vad är åtgärden?


Du behöver inte göra någonting, du kommer att bli kontaktad av auktoriserat serviceombud. De kommer att boka in en tid för att utföra åtgärden.


Vi kommer göra allt vi kan för att din värmepump åtgärdas så fort som möjligt. Ett auktoriserat serviceombud kommer att kontakta dig för en tidsbokning.


Ett auktoriserat serviceombud med rätt kompetens i din närhet, utsett av Bosch Thermoteknik. Det är inte nödvändigtvis din installatör som utför serviceåtgärden.


Nej, åtgärden kommer utföras helt utan kostnad för dig som kund.
Övrig information.


När huvudströmbrytaren är av kan du utföra det underhåll som du som slutkonsument är ålagd att göra enligt handbok.

Viktig notering:
För din egen säkerhet, stäng av huvudströmbrytaren till värmepumpen vid eventuella underhåll eller nödvändig borttagning av vatten under eller i närheten av värmepumpen!Kontakta ett serviceombud - bosch-climate.se/sok-installator


Då är troligtvis inte din värmepump garantiregistrerad. Då är det viktigt att ni snarast mailar oss på teknisksupport_sk@se.bosch.com med namn, adress, telefonnummer samt serienummer på värmepumpen (se etikett på pumpen med nummer). När vi fått er information så kommer vi att se till att ett serviceombud kommer kontakta er för åtgärd.
Kanske beror detta på ett fastighetsägarbyte, oavsett anledning är det av stor vikt för oss att du kontaktar oss på teknisksupport_sk@se.bosch.com med denna information så får vi möjligheten att hitta rätt mottagare. Ange din adress vid kontakt.
Om du inte fått svar på dina frågor här, kan du kontakta oss på: teknisksupport_sk@se.bosch.com