Enkel och bra ventilation

Ren och frisk luft inomhus är viktigt för hälsan. Men förutom att tillföra ren luft ska husets ventilationslösning också klara av att ventilera bort fukt och förorenad luft som uppstår i hemmet. Med Bosch ventilationslösning får du en trygg och energieffektiv ventilation som monteras direkt genom väggen, utan kanalsystem.

FTX – ventilation med värmeåtervinning

Nya Bosch Vent 2000 D är en enkel och effektiv lösning för alla typer av hus. Två enheter monteras i huset och arbetar växelvis. Ena fläkten suger in, renar och värmer upp frisk luft till huset. Motsvarande fläkt tar vara på värmen och blåser ut frånluften. Sedan växlar ventilatorerna riktning och processen upprepas. Lösningen ger upp till 90% värmeåtervinning och vid större boyta installeras ytterligare par enheter.

Att tänka på vid köp av ventilationslösning

Ventilationen är en av husets allra viktigaste funktioner. En effektiv lösning ska eliminera fuktproblem som kan komma att skada både huset och vår hälsa, samtidigt som värmen i huset ska hållas på en jämn nivå. Vilken lösning är huset byggt för? Mekanisk frånluft? Självdrag? Hur länge sedan var det du rensade ventilationskanalerna? Behöver du hjälp kan du alltid kontakta din närmaste installatör. Boka hembesök från en Bosch Climate Partner som hjälper dig ta fram rätt lösning.