Brukar du duscha på morgonen? Då vill vi utfärda en formell varning!

Stabilt och energisnålt varmvatten kan leda till allvarliga förseningar till både morgonmöten och lämningar på skolan.

Bergvärmepumpar Compress 7800i LW och LW/M i glasmodell
Bergvärme

Compress 7800i LW/M

Med eller utan inbyggd varmvattenberedare. Ger lång livslängd och låg driftskostnad.

Luft/vattenvärmepump i olika delar, vägghängd, komplett innedel och utedel
Luft/vattenvärme

Compress 7000i AW

Består av en utedel och en innedel med eller utan inbyggd varmvattenberedare. Jämförbar med bergvärme, utan att kräva ingrepp på tomten.

Frånluftvärmepump Bosch Compress 3800i EW
Frånluftsvärme

Compress 3800i EW

Enkel installation. Lämpad i moderna, mindre och välisolerade hus.

Bosch Climate luft/luftvärmepump 9100i
Luft/luftvärme

Climate 9100i

Värmer och svalkar stora ytor. Smart val i hus med direktverkande el eller som komplement till annat system.

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpar hämtar energi från naturen, i form av lagrad solvärme i berg, jord, vatten eller luft. Energin omvandlas till värmeenergi och överförs till husets system.

En värmepump från Bosch är ett smart, tryggt och bekvämt val. Vårt breda utbud inom värme, varmvatten och ventilation gör att vi är med dig hela vägen till en hållbar värmelösning.

Läs mer om:

Bergvärme

Luft/vatten

Luft/luft

Frånluft

Hur fungerar en bergvärmepump?

Bergvärme är ett vanligt begrepp som många känner till. Men faktum är att jord- och sjövärme fungerar enligt samma princip. Den lagrade solvärmen hämtas upp när en vätska får cirkulera genom ett slangsystem. Sedan växlar en kompressor upp värmen till lämplig uppvärmningstemperatur i ditt hus. Värmepumpar av denna typ kan ge runt 80 procent besparing på uppvärmningskostnaderna. En lönsam investering för ditt hus.

Bergvärme

Bergvärme utvinns via en kollektorslang ur ett 100–200 meter djupt hål som borras på din tomt. Det är en fördel om det finns berggrund relativt ytligt under tomten. Du får optimal värmeutvinning utan att det tar någon tomtyta i anspråk och borrhålet är brukbart i många år. Ur borrhålet kan man också sommartid utvinna svalkande och energieffektiv kyla.

Jordvärme

För jordvärme grävs en 300–800 meter lång kollektorslang ner på din tomt. Installationskostnaden är normalt något lägre än för bergvärme. Men det kräver en relativt stor tomtyta och ingreppen är betydande under installationsfasen. Jordvärme passar därför bra där det är gott om utrymme, lättgrävt och där ytlig berggrund saknas.

Sjövärme

För sjövärme används cirka 300–800 meter kollektorslang. Eftersom det inte krävs något borr- eller grävarbete är installationen enkel och kostnaden förhållandevis låg. Men det krävs omedelbar närhet till vattendraget och installation kan vara känslig för störningar. Du måste naturligtvis också ha tillstånd och rättigheter att utnyttja vattendraget.

7800iLWM.jpg

Hur fungerar en luft/vatten­värmepump?

En luft/vattenvärmepump består av två delar, utedelen placeras utanför ditt hus och utvinner värme från uteluften med ett fläktaggregat och överför den innedelen som sprider till golvvärme, radiatorer och varmvatten inomhus. Beroende på vilken uppvärmning du har idag kan luft/vattenvärmepumpen sänka dina värmekostnader med upp till 70 procent.

Våra luft/vattenvärmepumpar utvinner värme året runt och fungerar bra även när det är minusgrader ute. Den passar bra oavsett om du har stor eller liten tomtyta, då inga ingrepp görs på din tomt. Med Bosch energieffektiva konstruktioner når besparingen nästan samma klass som bergvärme, trots att investeringen är betydligt lägre.

Cs7000iAW_552x552.png

Hur fungerar en luft/luft­värmepump?

En luft/luftvärmepump utvinner värme ur uteluften som den sedan sprider inomhus. Precis som våra andra värmepumpar är även luft/luftvärmepumpen miljövänlig och hjälper till att sänka dina värmekostnader.

Denna typ av värmepump kan användas oavsett vilket värmesystem som finns i huset. Installationen är enkel och utan större ingrepp på tomt eller hus. En luft/luftvärmepump passar lika bra i villan som i förråd, garage och fritidshus.

Under varma dagar kan du få skön kyla och använda luftvärmepumpen som air-condition. Våra luft/luftvärmepumpar rensar dessutom luften på smuts och partiklar, gör den friskare och ditt inomhusklimatet perfekt. Med teknik i världsklass utvecklas våra luft/luftvämepumpar för att klara de allra strängaste väderförhållandena oavsett var i landet du bor.

9100i-inne-ute.jpg

Hur fungerar en frånlufts­värmepump?

En frånluftsvärmepump utnyttjar värme ur den luft som annars ventileras ut. Bosch högteknologiska värmepumpar utnyttjar denna värme för att producera värme till ditt vattenburna värmesystem och för tappvarmvatten. Passar i mindre villor med mekanisk frånluftsventilation, som de flesta har byggda efter 1970. Vid större uppvärmningsbehov kombineras lämpligen en berg-, jord- eller sjövärmepump med frånluftsåtervinning.

En frånluftsvärmepump är enkel att installera, värmer huset effektivt och tar sparsamt med utrymme. Dessutom är frånluftsvärme ett miljövänligt sätt att värma ditt hus.

Bosch_EW_3800_Right_webb_800x800px.png

Hur fungerar en varmvatten­beredare?

En elektrisk varmvattenberedare värmer med hjälp av en inbyggd elpatron upp hushållsvattnet. På så vis får du varmvatten även om ditt ordinarie värmesystem saknar varmvattenproduktion.

Med Bosch varmvattenberedare täcker du hushållets behov av varmvatten. Optimal i villor och fritidshus där den befintliga värmelösningen saknar tillhörande varmvattenberedare, till exempel villor som värms med luftvärmepump och/eller direktverkande el. Vår beredare finns i sex olika storlekar, där största modellen ger hela 225 liter 40°C varmvatten.

oversikt_tronic_800x800.png

Hur fungerar en ventilations­lösning?

Ventilationen är en av husets allra viktigaste funktioner. Vår ventilationslösning är en kanalfri ventilationslösning för de flesta bostadstyper, från villor, Attefallshus, sommarstugor och garage till lägenheter. Systemet installeras snabbt och enkelt direkt genom väggen. Med denna typ av ventilation får du frisk och ren luft.

Att modernisera äldre ventilation har aldrig varit enklare – det räcker med ett hål i väggen på 162 mm i diameter. En integrerad keramisk värmeväxlare återvinner upp till 90% av värmen i frånluften. Använd luften på ett smart sätt, minska bostadens värmekostnad och få en sundare inomhusmiljö.

Vent_mod02-img-329x225-mobil-clean.png

Pilen visar vägen till energismarta val

Energimärkningen hjälper dig att göra ett energismart val. Pilen visar vilken energiklass som värmepumpen tillhör. För värmepumpar är 
A+++ den mest energieffektiva klassen och D är den minst effektiva. Märkningen finns i alla EU-länder och Energimyndigheten övervakar att reglerna följs i Sverige.

Så läser du energimärkningen

1. Betygsskalan
Vilken energimärkning har värmepumpen?

2. Effektivitet vid uppvärmning
Hur energieffektiv är värmepumpen vid uppvärmning? Se efter om det gäller vid 55° C (element) eller 35° C (golvvärme).

3. Effektivitet vid varmvattenuppvärmning
Hur energieffektiv är värmepumpen vid uppvärmning av varmvatten?

4. Effektivitet vid kyla (blå propeller) eller värme (röd propeller)
Gäller för luft/luft-värmepumparnas två huvudfunktioner.

5. Ljudnivå
Avser antingen inomhus- eller utomhusenheten (vid luft/luft- och luft/vatten-värmepump)

6. Värmeeffekt
Anger hur mycket värme som värmepumpen maximalt kan producera.

Broschyrer

Sortiment
Läs
Berg-, jord- och sjövärme
Läs
Luft/vatten
Läs
Luft/luft
Läs