PostNord TPL valde Geoenergi från Tektonik och Bosch till sin nya anläggning i Åby

PostNord TPL ville ha låga energikostnader och ett minimalt klimatavtryck när den nya stora lager- och kontorsbyggnaden skulle anläggas i Åby utanför Norrköping. Man tog hjälp av helhetsleverantören Tektonik som räknade fram den perfekta lösningen tillsammans med projektingenjörer från Bosch.

Geoenergi är ett samlingsbegrepp för system som utnyttjar temperaturen i den omkringliggande miljön för att utvinna energi. Den vanligaste lösningen är bergvärme, och så är fallet också med PostNord TPL:s nya anläggning på Händelö i Åby.

Tektonik analyserade berggrundens geotermiska förutsättningar för Geoenergi och presenterade en kalkyl för PostNord TPL som skulle visa sig ha flera fördelar jämfört med den fjärrvärme som först fanns i åtanke för byggnaden.

- Det är flera parametrar som vi tittar på när vi gör våra beräkningar och kalkyler. Borrbara ytor, markens borrtekniska egenskaper, bergets värmeledningstal. Distributionssystem och optimal verkningsgrad på energicentralen. Bergvolymens möjlighet till att avge och ta emot energi. Samverkan mellan bergvolymens kapacitet och tekniken i värmepumparna. En massa parametrar, som sagt.

Alla punkter sätts samman i en form av lönsamhetsberäkning och investeringskalkyl för att hitta en så optimal besparing och verkningsgrad på fastighetens energisystem som möjligt. Detta jämförs sedan mot befintligt avtal och energikostnader, säger David Johansson, teknisk chef på Tektonik.

Tektonik fick i uppdrag att ansvara för dimensionering och installation av geoenergisystemet som verkar i det tysta under Postnords TPL:s nya anläggning.

Utöver leverans av värmepumparna, var Lars Hoppe och Emil Carlsson, projektingenjörer från Bosch, med under hela resan och bidrog med sin kompetens i projekteringsarbetet med värmepumpslösningen, i nära samarbete med Tektoniks egna energiingenjörer.

Fastighetsvärmepumpar på rad i gemensam installation

Det finns 62 energibrunnar i berggrunden kring fastigheten, fördelade på totalt 17 280 meter aktivt borrhålsdjup. Den samlade värmepumpseffekten ligger på 640 kW fördelat på åtta stycken Bosch Compress 7000 LW EHP 80.

David Johansson fortsätter:

- En noggrann dimensionering är avgörande för att anläggningen ska ge maximal besparing. I det här fallet använde vi en borrhålskonfiguration där energibrunnarna i huvudsak placerats på en linje med 20 meter mellan varje energibrunn.

 

På så vis säkerställer vi ett större upptagningsområde och bergvolym i relation till antalet borrmeter och således ett mer tåligt system där balans mellan värme- och kyluttag sett över året inte föreligger. Dimensionen på markledningarna är också noggrant beräknade för ett lågt tryckfall vilket ger en bättre prestanda och lägre driftkostnader.

De värmepumpar från Bosch som verkar i geoenergisystemet, ger nu Postnord TPL tillgång till en förnybar och miljövänlig energikälla som minskar klimatpåverkan drastiskt. När värme och kyla utvinns utan förbrännande processer elimineras utsläppen av växthusgaser. En annan uppenbar vinst är den lägre driftskostnaden jämfört med många andra lösningar. En tredje är att värdet på fastigheten ökar vid lägre driftkostnader.

Fakta om borrhålslager

Det finns flera sätt att utvinna geoenergi. Bergvärme är det vanligaste. Man tar upp lagrad energi ur marken och utnyttjar den som källa till en värmepump. Marken laddas åter med energi, dels från solens värmande strålar, dels via värme från jordens inre.

Så kallade borrhålslager är ett system för utvinning av geoenergi, som är anpassat efter större byggnader och industrier som både behöver värme och kyla. Flera tätt liggande borrhål kopplas samman. När man tar ut värme ur berget vintertid så kyls bergmassan ner några grader. När man sommartid utnyttjar kylan så återuppvärms berget gradvis. På så sätt kan man återvinna energin flera gånger.

Med korrekt dimensionering och bergvolym blir det balans i systemet, som är synnerligen energieffektivt. Ur en enhet energi får man tre till fem gånger tillbaka. Borrhålslager är mer yteffektiva än traditionella system och kan till exempel anläggas under parkeringsplatser och garage om förutsättningarna är de rätta.

Fakta om Bosch Compress 7000 LW EHP 80

Compress 7000 LW finns i åtta effektstorlekar. Alla ger stabil drift, höga framledningstemperaturer och har energibesparande programvara. Energimärkningen är den högsta, A+++. 80 kW är den största storleken och kan som alla de fyra större modellerna anslutas från tre olika håll; från toppen, sidan eller bakåt. Modellen är stapelbar vid behov.

Fastighetsvärmepump Compress 7000 LW 54-80kW i liggande chassi