Geoenergi sänker kostnaden och ökar värdet i Tranås

När fastigheten Linden 11 i Tranås ersatte fjärrvärme med geoenergi blev det vinst i båda ändar. Driftskostnaderna sänktes och värdet på fastigheten ökade. Tektonik stod för totalentreprenaden med fastighetsvärmepumpar från Bosch.

 

Det är Attractus Fastigheter i Tranås som äger Linden 11, sammanlagt tre hus med 42 lägenheter. Fram till förra året användes fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten. Men lösningen var inte riktigt till belåtenhet. Dels kostade den, dels fanns det mer långsiktigt hållbara alternativ.

Bergvärme och borrhållslager är exempel på geoenergisystem som tar till vara på markens lagrade solenergi för att utvinna både värme och kyla. Det var ett sådant Attractus bestämde sig för sedan Tektonik ägnat en tid åt noggranna beräkningar. Det går inte att höfta fram vinsten med övergången till bergvärme. Hur stor den blir beror både på markens och fastighetens förutsättningar.

Djupgående förstudier gjordes. Svaret på frågorna blev: nio energibrunnar med ett djup på vardera 249 meter. Det fanns redan ett pannrum, där den nya energicentralen kunde placeras. Ett system av kulvertar i marken fick forsla värmen ut till övriga byggnader. Ett program som kallas för EED (Earth Energy Design) visade att brunnarna skulle placeras på en linje 20 meter ifrån varandra för att nå det mest fördelaktiga resultatet.

Och fördelaktigt blev det

Den årliga besparingen jämfört med tidigare uppgår till 296 MWh (effektbehov 96 kW och värmebehov 424 MWh med en energitäckningsgrad på 96 procent).

Geoenergi genererar nära noll i koldioxidutsläpp och innebär en grönare energiförsörjning än fjärrvärme. En mer hållbar energiförsörjning sänkte inte bara driftskostnaderna, investeringen ökar också värdet på fastigheten.

David Johansson på Tektonik säger:

– Geoenergisystemet är Tektoniks första i Tranås. Vi ser en ökad trend och medvetenhet bland fastighetsägare även i centrala miljöer där kanske tidigare fjärrvärme varit det självklara alternativet. En utmaning kan vara borrbara ytor och här ser vi vikten av att genomföra noggranna förstudier för att reducera risker för kostnadsdrivande överraskningar under installationsskedet och säkerställa att vi får bästa samverkan mellan värmepumpstekniken och den gratis-/förnybara energin ur berget.

Temperatursimuleringar över tidsperiod om 20 år visade att vi kunde installera geoenergisystemet fullt ut med tillräcklig bergvolym men med djupare energibrunnar än normalt. I andra fall om exempelvis de borrbara ytorna är begränsade så kan man med fördel genomföra hybridsystem kombinerade av både fjärrvärme och geoenergi.

Fakta om lösningen i Tranås

Installationen innefattar två Bosch Compress 7000 LW 48 och två Bosch slingtankar F750. Det ger en samlad effekt på 96 kW, med total varmvattenvolym på 1500 l.

Det borrades totalt 2 295 m fördelat på nio energibrunnar.
Den samlade förnybara energiproduktionen från berget uppgår till ca 285 MWh per år.