Gå med i Bosch EasyInfo

Gå till Bosch EasyInfo, logga in med ditt SingleKey ID och skicka in din registreringsförfrågan. 

Vanliga frågor

Det är ett verktyg som samlar all dokumentation rörande våra produkter. Manualer, serviceprotokoll, prislista, bilder, broschyrer och mycket mer förpackat och lättillgängligt i dator, telefon och nedladdningsbar i läsplatta.

Ja, till din läsplatta. På telefon och dator används webb-versionen.

Ja, flera användare kan inte använda appen med samma emailadress samtidigt, då loggas man ut.

Gå till https://webapp.omnishare.net/bosch-easyinfo och logga ut från den emailadress du loggat in med, om du inte önskar använda den i fortsättningen. När inloggning med SingleKey ID efterfrågas loggar du in eller registrerar den emailadress du vill använda fortsättningsvis.

I många av våra system behöver du ett SingleKey ID för att logga in. Du ansluter din vanliga e-mail till SingleKey ID. Bosch ID fungerade på samma sätt, men är nu ersatt av SingleKey ID. Hade du tidigare ett Bosch ID behöver du inte skapa ett nytt SingleKey ID, du loggar in med samma e-mail och lösenord som innan.

Skicka in din fråga eller ditt ärende till marknad@se.bosch.com, så tar vi kontakt med dig.