Vattenbehandlingssystem

Ditt värmesystem tjänar på att ha bra vattenkvalitet. Vanligt kranvatten innehåller luft, mineraler och olika partiklar som alla sliter på systemet. Med ett vattenbehandlingssystem optimeras driften, det ökar effektiviteten och inte minst förlänger det livslängden på ditt värmesystem. 

Filterkassett

Tar bort kalk och minskar korrosion

  • Mindre kalk förbättrar värmeöverföringen
  • Låg konduktivitet minskar korrosion och förlänger systemets livslängd
  • Färre servicesamtal

Magnetitfilter

Tar bort cirkulerande partiklar samt slam från vattnet och bidrar till tillförlitlig skydd

  • Förbättrad drift med färre krascher
  • Ökad effektivitet tack vare lätt flöde
  • Renare systemvatten ger mindre slitage och förlänger livslängden
Hämta produktblad

Microbubbelfilter

En helt automatisk avluftare som kontinuerligt avlägsnar luftbubblor och mikrobubblor

  • Effektiv borttagning av cirkulerande luft och mikrobubblor
  • Behovet av manuell luftning minskas avsevärt
  • Onödig systemavstängning minimeras
Hämta produktblad

 

Intresserad?

Kontakta din installatör

Ska det vara en pump till ditt nya tillbehör?