SmartGrid - information och kompensation

SmartGrid är nu återaktiverat i appen Bosch EasyRemote.

Vad är SmartGrid?
SmartGrid är en tjänst som innebär att man kopplar upp värmepumpen mot den nordiska elbörsen och till viss del anpassar värmepumpens aktivitet (endast värme) efter det aktuella elpriset.

Vem kan använda SmartGrid?
För att kunna använda SmartGrid-funktionaliteten måste värmepumpen kunna fjärrstyras via internet samt att kunden måste ha ett timprisbaserat elavtal.
 
De vanligaste elavtalstyperna idag är fast pris, månadsbaserat rörligt pris alternativt timdebitering. Men det är alltså enbart med ett elavtal med timdebitering som man kan nyttja tjänsten SmartGrid.

Hur använder jag tjänsten?
Från och med nu kan du som har en kompatibel värmepump åter använda SmartGrid-funktionen. Du gör detta via appen Bosch EasyRemote, som nu återaktiverats i dess tidigare form.

SmartGrid för nyare värmepumpar
För våra värmepumpar med ny WiFi-modul (Compress 7800i LW/M och Compress 7000i/7400i AW från 2022) kommer SmartGrid-funktionaliteten inte stödjas. Där jobbar vi istället på ett helt nytt partner-API, tillsammans med flera aktörer som har lösningar för smart värmestyrning på marknaden idag.

Kompensation vid tidigare användning
Mot bakgrund av att SmartGrid-funktionen inte varit tillgänglig under perioden januari 2022 – december 2022 har Bosch beslutat att ge en schablonberäknad kompensation till de kunder som hade kunnat använda SmartGridfunktionaliteten under denna period, om den varit tillgänglig, och som har köpt en Bosch-värmepump innan december 2021 och som fortfarande har gällande garanti på hela värmepumpen.

För att Bosch ska kunna utvärdera om en kund är berättigad till kompensation ska nedladdningsbart frågeformulär nedan besvaras och skickas till Bosch enligt instruktionerna som anges i dokumentet. Besvaras inte samtliga frågor korrekt kommer inte utvärdering ske och ingen kompensation betalas.

Ladda ner frågeformulär