SmartGrid - information

Vad är SmartGrid?
SmartGrid är en tjänst som innebär att man kopplar upp värmepumpen mot den nordiska elbörsen och till viss del anpassar värmepumpens aktivitet (endast värme) efter det aktuella elpriset.

Vem kan använda SmartGrid?
För att kunna använda SmartGrid-funktionaliteten måste värmepumpen kunna fjärrstyras via internet samt att kunden måste ha ett timprisbaserat elavtal.
 
De vanligaste elavtalstyperna idag är fast pris, månadsbaserat rörligt pris alternativt timdebitering. Men det är alltså enbart med ett elavtal med timdebitering som man kan nyttja tjänsten SmartGrid.

Hur använder jag tjänsten?
Du som har en kompatibel värmepump kan använda SmartGrid-funktionen. Du gör detta via appen Bosch EasyRemote.

SmartGrid för nyare värmepumpar
För våra värmepumpar med ny WiFi-modul (Compress 7800i LW/M och Compress 7000i/7400i AW från 2022) kommer SmartGrid-funktionaliteten inte stödjas. Där jobbar vi istället på ett helt nytt partner-API, tillsammans med flera aktörer som har lösningar för smart värmestyrning på marknaden idag.