Tio minus i hård vind - rätt skönt att komma in i värmen

Lennart Edvardsson är stationsansvarig för Sjöräddningssällskapet i Fjällbacka. Sedan drygt ett år har hans vardag blivit betydligt behagligare, när den nya räddningsstationen kom på plats.

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation med 75 stationer över hela Sverige. Deras uppgift är att hjälpa personer som av olika anledningar fått bekymmer till sjöss. Majoriteten av uppdragen är att bistå sina medlemmar med enklare insatser, kanske att ett batteri har dött eller att det blivit bränslestopp. Men i några fall handlar det om liv och död.

- För mig är det en livsstil att vara sjöräddare. Känslan av att kunna hjälpa en annan människa är väldigt god, och oftast går ju allt bra. Men det är klart att det är mycket känslor som uppstår i skarpt läge, säger Lennart.

För några år sedan gick Lennart i pension efter ett intensivt yrkesliv med många resor. Men när han kände att hans egen tillvaro lugnat ner sig ville han gärna ge något tillbaka till Sjöräddningen, en organisation han haft runt sig sedan han var ett litet barn och fiskade hummer med den äldre generationen.

- Jag älskar att vara ute på sjön och har också varit det i hela mitt liv. Det kändes rätt att engagera mig i Sjöräddningssällskapet och på ett sätt betala tillbaka för alla år då jag känt tryggheten av deras närvaro.

Lennart berättar att Fjällbacka räddningsstation har ungefär 300 uppdrag per år, men han upplever samtidigt att folk blivit mer upplysta och pålästa över hur man ska agera till sjöss. Senaste året har man haft 35-40 fall med prio 1, dvs sådana som går ut på att rädda liv.

- Inom vår grupp finns 20-25 aktiva sjöräddare under högsäsongen juni till augusti. Då åker vi kanske på 5, 6 uppdrag per dag. Under vintertid har vi en halverad styrka med färre uppdrag, men även om det är lugnare så kan uppdragen då vara mer fysiskt påfrestande.

Väder och vind biter såklart på sjöräddarna, och fram till januari 2021 fick Fjällbackas sjöräddare hålla tillgodo med en bod på 12 kvadratmeter, utan några faciliteter. Att komma in från ett uppdrag i tio minusgrader var inte helt optimalt. Nu är situationen annorlunda.

- Vårt nya stationshus har betytt mycket för oss. Vi samlade pengar till bygget och även fått bra stöd från olika leverantörer för att möjliggöra projektet, berättar Lennart.

Det nya huset har gott om plats med kontor, övernattningsrum, mat- och sällskapsytor, plats att hålla utbildningar och även tvättstuga för att ta hand om kläder och utrustning, Enligt Lennart är det som natt och dag, jämfört med hur det var tidigare.

- Tänk dig in i en situation där vi en sen, mörk kväll varit ute i hårt väder, nedkylda, utmattade och känslomässigt påverkade. Att då få komma hem till en trygg miljö och ett uppvärmt hus med möjlighet att kunna varva ner, ta en varm dusch och ta hand om vår utrustning. Då är vi väldigt tacksamma för kommer vi inte till en bod utan till ett uppvärmt behagligt hus.

Så här säger installatören

Den som har hjälpt Sjöräddningssällskapet i Fjällbacka med att installera värmelösningen till Stationshuset är Conny Andersson. Han är Bosch Climate Partner och jobbar på Strömstad Värme & Sanitet.

- Den här installationen har personligen varit viktig för mig. Jag kände ett starkt engagemang inför att kunna hjälpa dem med tanke på det viktiga och betydelsefulla uppdrag de utför i sin vardag. När de kommer hem från ett uppdrag ska de givetvis anlända till en varm och skön station.

Conny berättar att modellen som valdes ut var en luft/vattenvärmepump Bosch Compress 7000. Den hämtar sin energi från utomhusluften, vilket gör den till ett miljösmart alternativ.

- Vi valde också just den här modellen för att den rymmer en stor vattenmängd, vilket var extra angeläget i detta fall. Att det alltid ska finnas varmt vatten när de kommer in är såklart extra viktigt och betydelsefullt.

Produktvalet:

Luft/vattenvärmepumparna i 7000-serien finns i många varianter, från liten vägghängd inomhusdel som kan kopplas till en varmvattenberedare till en allt-i-ett lösning med integrerad varmvattenberedare på hela 285 liter bruksvarmt varmvatten. Modellerna har flera ljuddämpande egenskaper och har försetts med så kallad inverterteknologi. Genom den smarta tekniken blir värmepumpen effektivare och energin som förbrukas är aldrig mer än nödvändig. Huset får alltså precis rätt mängd värme utan onödig förbrukning.