Borra för bergvärme - så går det till

Ska du installera bergvärme vet du säkert att det krävs borrning. Att borra är den del av bergvärmeinstallationen som kräver lite mer arbete. Borrhålets djup styr hur omfattande arbetet blir och varierar pga olika faktorer. Tex så styr hur effektiv värmepumpen är, hur djupt borrhålet behöver vara. Allt detta har såklart din installatör full koll på. Men du har förstås många frågor om hur borrningen kommer påverka dig och din tomt.

I filmen svarar vi på följande frågor:

  • Hur går det till rent praktiskt att borra för bergvärme
  • Vem behöver göra en ansökan om borranmälan
  • Vilken plats ska man placera borrhålet på
  • Vilka delar av trädgården påverkas
  • Lämnas det spår efter borrningen
  • Behöver jag ta hand om skräp och rester efter borrning
  • Hur lång tid tar arbetet
  • Hur lång livslängd har borrhålet

Transcript:

En värmepumpsinstallation är en rejäl investering som både du och ditt hus kommer att ha glädje av i många år. Men det krävs lite ingrepp både i ditt hus och på din tomt innan du kan njuta av fördelarna.

Här får du lära dig lite mer om hur det rent praktiskt går till att installera Bosch bergvärme. När du och installatören har kommit överens behöver en borranmälan göras till kommunen. Det sköter oftast installatören om. Han kan då få reda på ungefär hur långt det är till fast berggrund och om det finns fler bergvärmebrunnar i närheten.

Om dom ligger närmre varandra än 15 – 20 meter kan kapaciteten påverkas. När ni väljer plats för borrhålet försök välja en plats så nära pannrummet som möjligt. -Då slipper man gräva mer än nödvändigt för att leda in slangarna från borrhålet vill värmepumpen. Planera tillsammans med din installatör i förväg en bra väg genom trädgården fram till borrhålet. Borriggen går på egna larvfötter och behöver en ungefär 2 meter bred gång för att ta sig fram mellan byggnader och växtlighet. Borriggen är ganska tung så det är bra om man kan undvika att passera stenlagda eller asfalterade ytor. Gräsmattan kan också få lite spår efter larvfötterna, särskilt om det är blött och mjukt i jorden. Det löser man ofta enkelt genom att luckra upp den nedplattade jorden efteråt med en grep eller fylla igen med lite matjord som gräset snabbt växer igenom. Borraren gör sitt bästa för att lämna så lite spår som möjligt efter sig. Han har med en container där borrslammet samlas upp för att forslas bort.

Innan borrningen försöker man skydda hus och växtlighet så gott det går från skvättande borrslamm. Det som ändå blir kvar spolas oftast enkelt bort med trädgårdsslangen. Under tiden borren går är ljudnivån hög men arbetet sker i första hand under arbetstid och klaras normalt sett av på en dag men förvarna gärna grannarna om vad som är på gång.

När borrhålet är klart skall förbindelsen mellan borrhål och pannbrunn grävas. Det är bara ett smalt grunt dike för anslutslangarna som behövs. Att lyfta på plattsättning är inga problem och grävningen går fort med en minigrävare. Ett kortare avstånd över gräsmattan kan till och med grävas förhand. Anslutningen av slangarna till borrhålets slinga tätas omsorgsfullt. Borrhålet är en långsiktig investering som kan betjäna flera generationer värmepumpar och kanske kan var till nytta även för dom som skall bo i huset efter er. In mot huset borras hål i fasaden för att leda in slangarna. Därefter isoleras slangarna innan anslutningsdiket grävs igen.

Med anslutningen färdigdragen in i huset påbörjas inkopplingen av värmepumpen. I de flesta fall ersätter värmepumpen en tidigare ved, pellets eller el panna den nya värmepumpen tar då pannans plats och ansluts till dom befintliga rören ut till radiatorer och varmvattenkranar. Är takhöjden begränsad kan man välja en delad lösning där varmvattentank och värmepump är två separata enheter. Det enda som kommer till i pannrummet är dragning av rör för slingan ut till borrhålet och ett litet expansionskärl för vätskan.

När allt är anslutet gör installatören de inställningar som behövs för att anläggningen skall fungera optimalt i ert hus och för era behov. Sen är det dags att trycka på knappen och börja spara energi och pengar.