Hur stor värmepump behövs i ditt hus?

Värmepumpar finns i flera olika storlekar och modeller för att täcka behovet i alla tänkbara byggnader. Alla villor och fastigheter har olika uppvärmningsbehov och att välja rätt storlek på värmpumpen är inte alltid enkelt. Det kräver en noggrann analys och beräkning. Det är viktigt att arbetet sköts av en expert på området som tar ansvar för dimensionering, installation och service av anläggningen. Läs vidare så går vi igenom vilka faktorer som spelar in i arbetet med att ta fram rätt storlek på en berg/jordvärmepump.

Viktiga värden

Oavsett om det är ett mindre fritidshus, ett garage eller en stor fabrik som ska värmas så klarar värmepumpen av den uppgiften. Två lika stora hus kan ha stora skillnader i värme- och energibehov. När en beräkning görs spelar olika faktorer in såsom byggår, utförande och behov. En viktig del är hur välisolerat huset är och eventuella renoveringar som har gjorts under åren. Bra isolerade fönster är en faktor men framförallt hur bra isolerat tak och vind är, eftersom värme stiger. Ett hus byggt på 20-talet men som renoverats kan ibland klara sig med en mindre värmepump jämfört med ett hus som är byggt på 60-talet utan renovering.

Husets energibehov

En vanlig metod att räkna ut husets energibehov är genom en så kallad toppeffektsberäkning med hjälp av nuvarande energiförbrukning. Denna beräkning kan sedan jämföras och kontrolleras med schablonvärden. Om användningen av fastigheten förväntas förblir densamma som man tidigare värmekälla så är den metoden med historiska energiförbrukningar mycket säker.

En liten underskattning av husets energibehov, alltså att det verkliga behovet är något större än det beräknade, innebär oftast att värmepumpen ändå fungerar och värmer huset som den skall. Vid större avvikelser blir konsekvenserna mer påtagliga och riskerar att skapa uppenbara problem såsom driftstörningar och betydligt högre driftkostnader än vad du räknat med.

Förutom storleken på berg-/jord-värmepump är det väsentligt att borrhålsdjupet/markslingan är rätt dimensionerad. Eftersom det är i marken/berget som gratisenergin skall utvinnas. I lägen då energianvändningen i huset på sikt kan förväntas öka, eller om det finns andra osäkerheter, så gör man därför klokt i att öka längden på borrhål/mark-slinga. Detta eventuellt i kombination med en större värmepumpmodell.

Att beräkna lämplig storlek på både värmepump och borrhål/markslinga är nyckeln till en lyckad installation med förväntad besparing och god komfort på värmepumpen.

Numera finns något som kallas varvtalsstyrda värmepumpar. Skillnaden mot start/stopp-värmepumparna som föregångaren kallas är egentligen att den anpassar sig efter behovet som finns i huset. Dessa kan vara enklare för installatören att dimensionera rätt då spannet blir mycket bredare för vad den klarar och inte. Men även dessa värmepumpar kräver bra underlag bland anant för att det kan vara onödigt att ha en värmepump som klarar väldigt mycket mer än vad huset egentligen behöver. Då kommer den ändå fungera mer likt en start/stopp värmepump.

Byta ut en gammal värmepump

Börjar det bli dags att byta ut en gammal värmepump behöver det inte innebära att det blir samma storlek som tidigare. Dimensioneringen går till på samma sätt som om du skulle sätta in en för första gången. Vilka behov finns idag mot hur det såg ut för kanske 25 år sedan? Kanske har du byggt ut, renoverat, isolerat, skaffat bubbelbad eller liknande. Det som skiljer sedan tidigare är att nu har du redan ett hål i berget eller en slinga i marken. Dagens värmepumpar är kraftfullare och kräver mer från värmekällan för att kunna utnyttja sin kapacitet. Så frågan blir om det räcker med det som finns eller om det behövs mer. Tekniken är idag så pass smart att värmepumpen kan anpassa driften till ett för kort borrhål eller för kort markslinga utan att det blir för kallt i markan, men för att få ut maximal kapacitet måste det finnas den längd som värmepumpen behöver för det. De som haft god marginal på berg/markslinga när anläggningen installerades första gången kan därmed vid utbytet ha stor nytta av det.

Gör vårt snabbtest för att få en indikation på vilken värmepump som borde passa i just ditt hus.
Värmepumpsguiden

 

För att få en exakt beräkning för ditt hus behövs ett hembesök från en installatör.
Kontakta installatör