Välj rätt värmepump för din omgivning

Bergvärme, luft/vattenvärmepump eller någon helt annan värmekälla? Valet inte alltid är så lätt. Vad du ska välja beror mycket på omgivningen.

När man ska välja värmepump är det viktigt att tänka på att den är framtagen för vårt klimat. Det är också viktigt att tänka på att den passar in i den befintliga anläggningen. Har man ett relativt nytt hus med befintlig frånluft och låg förbrukning finns det ingen anledning att välja något annat än en frånluftsvärmepump.

Har man däremot ett lite äldre hus och högre förbrukning är det bättre med bergvärme eller luft/vatten. Vid ett skifte från direktverkande el till vattenburna element och värmepump får man ett väldigt bra resultat och man höjer dessutom värdet på fastigheten.

På västkusten till exempel är det ett förhållandevis extremt klimat som gör att man behöver tänka efter lite extra mycket. Där är man omgivna av berg, saltvatten och ofta vindar från havet, vilket ställer hårda krav på materialet.

I och med bergen som omger västkusten är bergvärme ett naturligt och väldigt bra val. Historiskt sett har det varit att föredra då man har alla känsliga komponenter inomhus. I många fall ligger husen dock så tätt, att det kan vara svårt att borra. Då är luft/vatten ett bra alternativ. På senare tid har dessa också blivit mycket bättre och står emot yttre påfrestningar bättre.

Det allra viktigaste är att inte tänka för kortsiktigt och välja ett alternativ som känns bäst för stunden. Man ska välja en anläggning som passar huset bäst och inte tänka ”vi är bara två eller vi värmer aldrig övervåningen”. Tänk långsiktigt!

Gör vår värmepumpsguide

Gör vår korta guide och ta reda på vilken värmepump som passar dig!

Resultatet kan du skicka till en installatör nära dig, för att ta nästa steg i ditt eventuella värmepumpsköp. 

Gå till guide