Olika värmesystem

Uppvärmningssystemet är kanske den viktigaste funktionen i ditt hus. Samtidigt är valet avgörande för både driftskostnader, komfort, miljöpåverkan och husets värde. I listan nedan över olika värmesystem hittar du för- och nackdelar med de olika alternativen på marknaden. Bra att veta när du ska välja uppvärmning till ditt hus! 

Värmepump

Olika typer av värmepumpar är den absoluta favoriten i hus med vattenburna värmesystem. Värmepumpen är ren, bekväm, utrymmes- snål, miljövänlig, underhållsfri och har extremt låg driftskostnad.

Installation

Drift

Miljö

C:a-pris/kWh: 0,44 kr*
Gäller Compress 7000 LWM, villa i Jönköping 20 000 kWh

Koldioxid-utsläpp: 1**

Solvärme

Solen är en källa till allt liv och energin är helt gratis. Solenergin kan också värma ditt varmvatten och till vis del även värma huset. Genom att utnyttja solenergin kan det åtliga energibehovet minskas. Överbliven solel kan du sälja ut på elmarknaden.

Installation

Drift

Miljö

C:a-pris/kWh: 0 kr*

Koldioxid-utsläpp: 0**

Fjärrvärme

Utbyggnaden av fjärrvärme har i många tätorter gått framåt de senaste åren. Det är också ett rent, utrymmessnålt och miljövänligt alternativ. Taxorna varierar dock kraftigt och har stigit en hel del.

Installation

Drift

Miljö

C:a-pris/kWh: 0:81 kr*
Verkningsgrad: 100%

Koldioxid-utsläpp: 10**

Oljepanna

Att elda med olja är relativt bekvämt och ger hög effekt som passar små radiatorsystem. Även om moderna oljepannor har hög verkningsgrad (c:a 90%) väljer knappt någon detta.

Installation

Drift

Miljö

C:a-pris/kWh: 2:00 kr*
Sotning, underhåll samt besiktning av oljetank tillkommer.
Verkningsgrad: 70%

Koldioxid-utsläpp: 25**

Elpanna

Elpannan är en ren och effektiv värmekälla (drygt 95% verkningsgrad) med förhållandevis låg kostnad för installation/utbyte. En stor fördel för dig som har den här typen av uppvärmning.

Installation

Drift

Miljö

C:a-pris/kWh: 1:47 kr*
Verkningsgrad: 97%

Koldioxid-utsläpp: 3**

El, direktverkande

Under en period med lågt elpris installerades direktverkande el på grund av låg investering. Tyvärr gör bristen på vattenbaserat radiatorsystem det svårare att byta.

Installation

Drift

Miljö

C:a-pris/kWh: 1,31 kr*
Verkningsgrad: 100%

Koldioxid-utsläpp: 3**

Pellets

Pellets är ett förnyelsebart och förhållandevis miljövänligt uppvärmningsalternativ trots att det eldas. Med modern utrustning är det också bekvämare än vedeldning.

Installation

Drift

Miljö

C:a-pris/kWh: 0:76 kr*
Sotning och underhåll tillkommer.
Verkningsgrad: 70%

Koldioxid-utsläpp: 1**

Ved

Vedeldning har mycket gemensamt med pellets- eldning, men utrustning för automatiserad eldning saknas nästan helt. Det är svårt att optimera förbränningen om fukthalt- och vedkvaliteten varierar.

Installation

Drift

Miljö

C:a-pris/kWh: 0:70 kr*
Gäller köpt ved.
Verkningsgrad: 50%

Koldioxid-utsläpp: 3**

*  Ca-priser för driftskostnad exklusive investering enligt Energicentrum A6, mars 2017.
** Enligt Folksam/EFFEKTIV
# Uppskattat årsmedelpris