Teknisk fakta

Compress 7000 LW

Modell 22 kW 28 kW 38 kW 48 kW 54 kW 64 kW 72 kW 80 kW
RSK
RSK-nummer 624 92 62 624 92 63 624 92 64 624 92 65 624 92 75 624 92 76 624 92 77 624 92 78
Drift vätska/vatten
Energiklass Energiklass: 22 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 28 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 38 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 48 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 54 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 64 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 72 kW

Ladda ned PDF
Energiklass: 80 kW

Ladda ned PDF
Värmeeffekt (B0/W35) 1) 23 kW 29 kW 39 kW 47 kW 55 kW 64 kW 73 kW 79 kW
Värmeeffekt (B0/W55) 1) 23 kW 29 kW 39 LW 48 kW 57 kW 64 kW 74 kW 81 kW
Tillförd effekt (B0/W35) 1) 5,0 kW 6,3 kW 8,6 kW 10,9 kW 11,5 kW 14,0 kW 16,1 kW 17,6 kW
Tillförd effekt (B0/W55) 1) 7,7 kW 9,6 kW 12,6 kW 15,4 kW 18,3 kW 21,6 kW 24,7 kW 26,7 kW
COP vid (B0/35) steg 1 2) 4,91 4,95 4,78 4,72 4,82 4,77 4,7 4,72
COP vid (B0/35) steg 2 1) 4,57 4,59 4,5 4,36 4,53 4,42 4,39 4,3
COP vid (B0/55) steg 2 1) 3,01 3,05 3,08 3,1 3,12 2,96 2,99 3,04
SCOP, Golvvärme kallt klimat 5) 5,62 5,61 5,48 5,27 5,54 5,39 5,33 5,3
SCOP, Radiator kallt klimat 5) 4,42 4,45 4,49 4,41 4,44 4,34 4,36 4,33
Köldbärare/Köldmediekrets
Kompressortyp/ Antal Kompressorer/ kylkretsar Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1 Scroll / 2 / 1
Arbetstryck köldbärarsystem max 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Drifttemperatur min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C min -5°C /max 30°C
Nom. flöde vid B0/W45 ∆8°K på VB och ∆3°K på KB (Etanol 25 vikt%) 1,3 l/s 1,7 l/s 2,2 l/s 2,8 l/s 3,1 l/s 3,7 l/s 4,3 l/s 4,6 l/s
Tillgängligt externt tryckfall 79 kPa 72 kPa 80 kPa 91 kPa - - - -
fgas 8738207473 8738207474 8738207475 8738207476 8738207477 8738207478 8738207479 8738207480
CO2 -ekvivalenter (GWP) 9,4 ton 10,4 ton 13,2 ton 15,7 ton 19,8 ton 19,4 ton 22,1 ton 22,6 ton
Anslutning DN40 DN40(in) DN50(ut) DN50 DN50 Vitaulic 76,1 Vitaulic 76,1 Vitaulic 76,1 Vitaulic 76,1
Värmesystem
Max framledningstemperatur/Returtemperatur 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C 68 °C 3) / 60 °C
Nominellt flöde värmebärare (delta 8°C) 0,7 l/s 0,8 l/s 1,1 l/s 1,4 l/s 1,6 l/s 1,9 l/s 2,2 l/s 2,4 l/s
Min. flöde värmebärare (delta 10°C) 0,5 l/s 0,7 l/s 0,9 l/s 1,1 l/s 1,3 l/s 1,5 l/s 1,8 l/s 1,9 l/s
Arbetstryck värmesystem max/min 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar 6 / 1,5 bar
Tillg. ext. tryckfall till arbetstank vid max flöde 43 kPa 17 kPa 38 kPa 29 kPa - - - -
Växelventil för varmvatten Ingår Ingår - - - - - -
Anslutning DN40 DN40 DN40 DN40 Vitaulic 76,1 Vitaulic 76,1 Vitaulic 76,1 Vitaulic 76,1
Elektrisk data
Elektrisk anslutning 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Elpanna integrerad 6/9/15 kW 6/9/15 kW Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Integrerade cirkulationspumpar Ja Ja Ja Ja Nej (tillbehör) Nej (tillbehör) Nej (tillbehör) Nej (tillbehör)
Säkringsstorlek utan / med elpanna 25 / 50 A 25 / 50 A 40 A 50 A 50 A 63 A 80 A 80 A
Startström utan /med mjukstart 4) 43 / 22 A 54 / 30 A 78 / 39 A 100 / 48 A 98 / 40 A 105 / 47 A 141 / 63,5 A 135 / 61,3 A
Max driftström inkl cirk. pumpar (B12/W68) 20 A 26 A 36 A 43 A - - - -
Max driftström inkl cirk. pumpar och elpatron (B12/W68) 42 A 47 A - - - - - -
Reglercentral Pro Control 700 Pro Control 700 Pro Control 700 Pro Control 700 Pro Control 700 Pro Control 700 Pro Control 700 Pro Control 700
Kommunikation MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS MODBUS
Övrigt
Mått (bredd x djup x höjd) 700 x 750 x 1620 mm 700 x 750 x 1620 mm 700 x 750 x 1620 mm 700 x 750 x 1620 mm 1450 x 750 x 1000 mm 1450 x 750 x 1000 mm 1450 x 750 x 1000 mm 1450 x 750 x 1000 mm
Vikt 350 kg 360 kg 370 kg 380 kg 460 kg 470 kg 480 kg 490 kg
Ljudeffekt 6) 56 dB 57 dB 55 dB 54 dB 67 dB 67 dB 67 dB 67 dB
Kaskadkoppling Upp till 5 Upp till 5 Upp till 5 Upp till 5 Upp till 5 Upp till 5 Upp till 5 Upp till 5
Röranslutning Köldbärare Upp Upp Upp Upp Sida / Bakåt / Upp Sida / Bakåt / Upp Sida / Bakåt / Upp Sida / Bakåt / Upp
Röranslutning Värmebärare Upp Upp Upp Upp Sida / Bakåt / Upp Sida / Bakåt / Upp Sida / Bakåt / Upp Sida / Bakåt / Upp

1) Fullast. Enligt EN 14511 och EN 14825.
2) Dellast. Enligt EN 14825.
4) Enligt EN 61000-3-11.
5) Enligt EN 14825.
6) Ljudeffekten påverkas ej av omgivning. Ljudtryck är ca 11 dB(A) lägre vid 1 m fritt.