Bosch Compress CC160 och CM200-300

Start-stopp
Rengöring av partikelfilter

Se hur du gör för att rengöra smutsfiltret i din värmepump, samt våra rekommendationer om när och hur ofta detta bör göras.

Manuell drift

Om ett fel på styrenheten i din värmepump skulle uppstå, till exempel genom åska kan du sätta värmepumpen i manuell drift. Här ser du hur du gör.

Driftsymboler

Undrar du över vad alla symboler i din värmepump betyder? Här får du en förklaring!

Rengöring Spillvattenkopp

Skulle spillvattenkoppen i din värmepump behöva tömmas , kan du se hur du gör här.

Återställning överhettningsskydd

Såhär återställer du din värmepumps överhettningsskydd om larmet har löst ut.

Luftning och tryckkontroll

Se hur du luftar varmvattentanken samt utför en tryckkontroll och ställer rätt tryck.

Inställningar

Sätta på extra varmvatten? Eller ändra rumstemperaturen? Här får du veta hur!