Skötselråd för underhåll av din värmepump

Vill du se till att hålla din värmepump i topptrim? Ge den de allra bästa förutsättningarna att sköta sitt viktiga uppdrag? Då finns det faktiskt en del saker du löpande kan titta till och åtgärda alldeles på egen hand. Hur du gör ser du i de lättbegripliga instruktionsfilmerna här nedan.

Behöver något på din anläggning åtgärdas, kontakta i första hand en installatör eller ett serviceombud.

Underhåll för våra Luft/vattenvärmepumpar

Bosch Compress 6000 AW/AWM
Skötselråd 6000 AW/M
Bosch Compress 3000/3400i AWS
Skötselråd 3000 AWS
Bosch CC160 och CM200-300
Skötselråd CC160
Bosch EHP 6-15 kW
Skötselråd EHP 6-15

Underhåll för våra Bergvärmepumpar

Bosch Compress 6000 LWM
Skötselråd 6000 LWM
Bosch Compress 6000 LW
Skötselråd 6000 LW
Bosch Compress 7000i LWM
Skötselråd 7000i LWM
Bosch Compress 7001i/7800i LWM
Skötselråd 7001i LWM

Underhåll för våra Frånluftsvärmepumpar

Bosch Compress 4000 EW
Skötselråd 4000 EW
Compress 3000 EW 9 och EHP 2.0 EW 9
Skötselråd 3000 & EHP EW
Bosch Compress 3000 EW
Skötselråd 3000 EW
Bosch Compress 3800i EW
Skötselråd 3800i EW

Underhåll för våra Luft/Luftvärmepumpar

Bosch Compress 5000 AA
Skötselråd 5000 AA
Bosch Climate luft/luftvärmepump 6100i/8100i
Bosch Climate-serien
Skötselråd Climate