Bosch Compress 3000 EW 9 och EHP 2.0 EW 9

Start-stopp
Återställning överhettningsskydd

Så återställer du din värmepumps överhettningsskydd om larmet har löst ut.

Rengöring spillvattenkopp

Skulle spillvattenkoppen i din värmepump behöva tömmas , kan du se hur du gör här.

Manuell drift

Om ett fel på styrenheten i din värmepump skulle uppstå, till exempel genom åska kan du sätta värmepumpen i manuell drift. Här ser du hur du gör.

Rengöring av luftfilter
Luftning och tryckkontroll
Grundläggande inställningar