Bosch Compress 6000 LW

Start-stopp
Grundläggande inställningar

Sätta på extra varmvatten? Eller ändra rumstemperaturen? Här får du veta hur!

Rengöring partikelfilter

Se hur du gör för att rengöra smutsfiltret i din värmepump, samt våra rekommendationer om när och hur ofta detta bör göras.

Återställning av överhettningsskydd, motorskydd och automatsäkringar

Det finns ett antal fellarm i din värmepump. Här ser du hur återställer larmen och vad du gör om något skulle lösas ut.