Bosch EHP 6-15 kW

Tillsyn och underhåll

Se hur du ser över din värmpepump på bästa sätt samt rengör de olika delarna, tex smutsfiltret.